13:15 - 14:30

Digitaaliset ekosysteemit ja tulevaisuuden alustapalvelut

Tiedätkö tunteen, kun panostus monikanavaiseen asiakaskokemukseen ei tuota toivottua tulosta eivätkä asiakkaat koe tulleensa palvelluiksi?

Tutkimuksemme mukaan digitaaliset ekosysteemit ovat tämän hetken top 5 trendi digimaailmassa. Lisäksi McKinseyn tutkimus arvioi, että kun tällä hetkellä 9 % maailman taloudesta kulkee alustojen kautta, viiden vuoden päästä tuo luku on jo 30 %.

Oletko sinä se, joka kulkee hyvä uusi palveluidea taskussaan, mutta toteutus vaatisi usean yrityksen yhteistyötä?

Alustataloustyöpajassa kirkastamme ajatuksen siitä, mitkä ovat alustapalveluiden onnistumisen elementit, asetamme yhteisen ymmärryksen alustoista, avaamme pohjoismaisia esimerkkejä jaetuista palveluista, sekä työstämme sinun (mahdollista) ideaasi aiheesta kiinnostuneiden kollegoiden kanssa Open Space menetelmän avulla. Työkaluna käytämme CGI:n alustakanvasta.

Tuloksena saat kirkastetun ajatuksesi eri toimijoiden kesken rakennettavasta alustapalvelusta. Toisaalta, jos idea ei ehkä ole vielä kantava, saat siitäkin palautteen ja kehitysideoita kollegoiltasi.

Tervetuloa mukaan ideoimaan, mitä alustatalous ja ekosysteemit mahdollistavat juuri sinun liiketoiminnallesi!

13:15 - 14:30

Business Design

Yritysten on muututtava, mutta suurin osa yrityksistä muuttua epäonnistuu. Samaan aikaan vain 6 % yritysjohtajista on tyytyväisiä innovaatiotoimintaansa eivätkä markkinoille lanseeratut uudet palvelut saavuta niille asetettuja odotuksia.

Business Design tuo muotoilun menetelmät liiketoiminnan kehittämisen ytimeen, ja rakentaa voimakkaampaa siltaa strategisen ajattelun sekä arjen tekemisen välille. Liiketoimintamuotoilu parantaa onnistumisen todennäköisyyttä osallistamisen, kokeilemisen sekä asiakaskeskeisen ajattelun avulla.

Oletko kyllästynyt työskentelemään kovemmin kuin koskaan ilman haluamiasi tuloksia, ja valmis kokeilemaan uutta lähestymistapaa?

Tervetuloa business design -työpajaan oivaltamaan uusia ajattelumalleja, ja tutustumaan kokeilevaan liiketoiminnan kehittämiseen käytännössä yhdessä muiden muutosta tekevien kollegoidesi kanssa.

 

13:15 - 14:30

Azure

Workshopin sisältö tarkentuu lähempänä tapahtumaa.