Stereoscapen blogi

Digitaalisen todellisuuden teknologiat – AR, MR ja VR – mullistavat vuorovaikutuksen ihmisten, ympäristön ja digitaalisen tiedon välillä. Uudet tavat esittää digitaalista tietoa joko reaaliympäristössä (AR ja MR) tai täysin digitaalisessa ympäristössä (VR) auttavat ihmisiä omaksumaan tietoa helpommin, oppimaan nopeammin ja työskentelemään tehokkaammin.

Digitaalinen todellisuus Hololens-lasien läpiDigitaalinen todellisuus palvelee meitä jo monin tavoin: Asukkaat pääsevät arvioimaan suunnitteilla olevaa rakennusta luonnollisessa mittakaavassa ennen kuin rakentaminen alkaa. Asiakkaat viedään virtuaalisesti veden alle tutkimaan laivan potkuria sukeltajan perspektiivistä. Työvaiheet tai etäasiantuntijan ohjeet näytetään suoraan hissiasentajan näkökentässä huollettavan hissin päällä. 

Teollisuuslaitosten näkymättömät vaarat – ylikuumenneet kattilat, sähköjännitteet ja säteily – visualisoidaan havainnollisesti reaaliympäristössä. Ydinvoimalan virtuaalivalvomossa harjoitellaan poikkeustilanteita, joita olisi mahdotonta simuloida todellisuudessa. Päätöksenteko helpottuu, virhemahdollisuudet pienenevät, tuottavuus ja turvallisuus paranevat, kun näkymättömästä tehdään näkyvää; vaikeaselkoisesta helppoa ymmärtää; ja suunnitteilla olevasta virtuaalisesti realistista.

Virtuaalisuus, visualisointi ja vuorovaikutus ovat keskiössä, kun digitaalisesta todellisuudesta rakennetaan ratkaisuja hyötykäyttöön.

  • Virtuaalisuus poistaa reaalimaailman rajoitteet: Tilaa on käytössä rajattomasti, ja pääsemme paikkoihin ja tilanteisiin, johon emme reaalimaailmassa pääse. Facebookin Mark Zuckerberg sanoo rakentavansa virtuaalitodellisuutta, koska ei halua tyytyä rajalliseen todellisuuteen.
  • Visualisointi tekee digitaalisesta todellisuudesta uskottavan. 3D-visualisoinnilla fyysisestä kohteesta luodaan aidonoloinen digikopio. Kun kopioon syötetään reaalimaailmasta kerättyä IoT-dataa, puhutaan digitaalisesta tai virtuaalikaksosesta. Kaksosen avulla sensoreiden synnyttämä valtava tietomäärä voidaan visualisoida ihmiselle ymmärrettävään muotoon esim. fyysisen kohteen analysoimiseksi, optimoimiseksi ja kehittämiseksi.
  • Vuorovaikutuksen kautta passiivisesta katsojasta tulee digitaalisessa todellisuudessa aktiivinen kokija. Nopeasti kehittyvät katse-, liike- ja puheohjaus tekevät vuorovaikutuksesta yhä luonnollisempaa. Ja kun kollegat eri puolilta maailmaa työskentelevät samassa virtuaalitilassa ihmisen näköisinä avatareina, tiedon jakaminen ja yhdessä oppiminen saavat aivan uusia ulottuvuuksia.

Virtuaalisuus, visuaalisuus ja vuorovaikutteisuus ovat keskiössä myös CGI:n ja Stereoscapen yhteistyössä. Silmälle näkymättömät rakenteet saadaan virtuaalimaailmassa näkyviksi. Visualisointi nopeuttaa tiedon omaksumista ja 3D-mallit antavat tilaisuuden tutkia sisältöä vapaasti eri vinkkeleistä – ei vain suunnittelijan valitsemista näkökulmista. Interaktiivisuudella mahdollistetaan henkilökohtaiset kokemukset kunkin käyttäjän omien tarpeiden ja kiinnostuksen mukaisesti.

Stereoscape on Ratkaisu18-tapahtuman kumppani. Stereoscapen digitaalisen todellisuuden asiantuntijoita tapaat tapahtuman Innovate –alueella.