The seminar is targeted for organizations' IT and business leaders and influencers.

The registration period has ended. You can ask for possible late registration at events.fi@cgi.com.

 

09:00 - 09:15
Leena-Mari Lähteenmaa

Welcome

Leena-Mari Lähteenmaa, Managing Director, Finland, Baltics and Poland at CGI

Leena-Mari Lähteenmaa is Managing Director of CGI Suomi Oy. With more than 20 years in the information technology industry, she has a wide range of experience in business and operational management as well as a proven sales and marketing track record. Before, she was responsible for BU GTO Nordics (infrastructure management) and has worked for CGI since 2008.

09:15 - 09:45
Krista Kiuru

Suoraa puhetta sotesta – Missä mennään, mihin suuntaan ja millä askelmerkeillä

Krista Kiuru, Minister of Family Affairs and Social Services

09:45 - 10:15
Julie Godin, CGI

Practicing Shared Leadership to create value for all stakeholders

Julie Godin, Vice-Chair of the Board and Executive Vice-President, Chief Planning and Administration Officer, CGI

11:00 - 11:30
Volker Römmeler, Volkswagen

Smart Region by Volkswagen – how digital twins, 5G and future transportations evolves

Volker Römmeler, Head of Smart: Region and Digital Transformation, Volkswagen

11:30 - 12:00
12:00 - 13:15

Build 

Lead 

Accelerate 

DiscoverWORKSHOPS - 13:15-14:30

WORKSHOPS - 10:30

13:15 Digitaaliset ekosysteemit ja tulevaisuuden alustapalvelut

Tiedätkö tunteen, kun panostus monikanavaiseen asiakaskokemukseen ei tuota toivottua tulosta eivätkä asiakkaat koe tulleensa palvelluiksi?

Tutkimuksemme mukaan digitaaliset ekosysteemit ovat tämän hetken top 5 trendi digimaailmassa. Lisäksi McKinseyn tutkimus arvioi, että kun tällä hetkellä 9 % maailman taloudesta kulkee alustojen kautta, viiden vuoden päästä tuo luku on jo 30 %.

Oletko sinä se, joka kulkee hyvä uusi palveluidea taskussaan, mutta toteutus vaatisi usean yrityksen yhteistyötä?

Alustataloustyöpajassa kirkastamme ajatuksen siitä, mitkä ovat alustapalveluiden onnistumisen elementit, asetamme yhteisen ymmärryksen alustoista, avaamme pohjoismaisia esimerkkejä jaetuista palveluista, sekä työstämme sinun (mahdollista) ideaasi aiheesta kiinnostuneiden kollegoiden kanssa Open Space menetelmän avulla. Työkaluna käytämme CGI:n alustakanvasta.

Tuloksena saat kirkastetun ajatuksesi eri toimijoiden kesken rakennettavasta alustapalvelusta. Toisaalta, jos idea ei ehkä ole vielä kantava, saat siitäkin palautteen ja kehitysideoita kollegoiltasi.

Tervetuloa mukaan ideoimaan, mitä alustatalous ja ekosysteemit mahdollistavat juuri sinun liiketoiminnallesi!

 

13:15 Business Design

Yritysten on muututtava, mutta suurin osa yrityksistä muuttua epäonnistuu. Samaan aikaan vain 6 % yritysjohtajista on tyytyväisiä innovaatiotoimintaansa eivätkä markkinoille lanseeratut uudet palvelut saavuta niille asetettuja odotuksia.

Business Design tuo muotoilun menetelmät liiketoiminnan kehittämisen ytimeen, ja rakentaa voimakkaampaa siltaa strategisen ajattelun sekä arjen tekemisen välille. Liiketoimintamuotoilu parantaa onnistumisen todennäköisyyttä osallistamisen, kokeilemisen sekä asiakaskeskeisen ajattelun avulla.

Oletko kyllästynyt työskentelemään kovemmin kuin koskaan ilman haluamiasi tuloksia, ja valmis kokeilemaan uutta lähestymistapaa?

Tervetuloa business design -työpajaan oivaltamaan uusia ajattelumalleja, ja tutustumaan kokeilevaan liiketoiminnan kehittämiseen käytännössä yhdessä muiden muutosta tekevien kollegoidesi kanssa.

 

13:15 Microsoftin ’Customer Insights’ –ratkaisu erinomaisen asiakaskokemuksen mahdollistajana

Digitalisoituva maailma ja asiakkaiden kasvava vaatimustaso luovat merkittäviä odotuksia asiakaskokemukselle. Erinomaisen asiakaskokemuksen aikaansaaminen vaatii organisaatioilta entistä parempaa asiakastarpeiden ymmärtämistä, sekä olemassa olevien että tulevaisuuden asiakkaiden tuntemista. Samalla saatavilla olevan asiakasdatan määrä jatkaa kasvamistaan, mutta yrityksillä ei ole ollut kykyä hallita, analysoida tai käyttää asiakasdataa tehokkaasti asiakaskohtaamisissa. Suurimmassa osassa yrityksiä asiakasdataa kerätään, osassa sitä analysoidaan, mutta vain harvassa analysoitu data jalkautetaan liiketoimintatavoitteisiin sidotuiksi asiakaskokemusta parantavaksi toimenpiteiksi.
 
Tule kuulemaan miten asiakasymmärrystä syvennetään ja miten Microsoftin ’Customer Insights’ –ratkaisu mahdollistaa ennen näkemättömällä tavalla asiakasdatan hyödyntämisen kirkastetun asiakasymmärryksen aikaansaamiseksi myynnin, markkinoinnin sekä asiakaspalvelun osa-alueilla. Workshopin yhteydessä osallistujien on mahdollista sopia organisaatiolleen oma ”Microsoft Customer Insights in a Day” –työpaja.

13:15 - 13:50

Technologies enable strategy, sustainable development and innovations

Kristiina Lammila, CIO, Ahlstrom-Munksjö

Technologies enable strategy, sustainable development and innovations

Kristiina Lammila

Kristiina Lammila,
CIO, Ahlstrom-Munksjö

Teollisuudesta terveydenhuoltoon - miten johtaa joukkoja digimurroksessa?

Tarmo Martikainen, Director, Pirkanmaa Hospital District

Teollisuudesta terveydenhuoltoon - miten johtaa joukkoja digimurroksessa?

Tarmo Martikainen

Tarmo Martikainen,
Director, Pirkanmaa Hospital District

How Nokia accelerates further into cloud

Yilmaz Karayilan, Head Of GS GSD Services Cloud, Nokia

How Nokia accelerates further into cloud

Yilmaz Karyilan, Nokia

Yilmaz Karayilan,
Head Of GS GSD Services Cloud, Nokia

14:00 - 14:30

Impact with AI – Askelmerkit datan ja tekoälyn valjastamiseen kilpailueduksi

Teemu Birkstedt Professor of Practice, Data Ecosystems and Digital Futures, University of Turku

Impact with AI – Askelmerkit datan ja tekoälyn valjastamiseen kilpailueduksi

Teemu Birkstedt

Teemu Birkstedt
Professor of Practice, Data Ecosystems and Digital Futures, University of Turku

Digiloikka Vantaan opetustoimessa

Ilkka Kalo, perusopetuksen johtaja, Vantaa

Digiloikka Vantaan opetustoimessa

Ilkka Kalo

Ilkka Kalo,
perusopetuksen johtaja, Vantaa

Ketteryyttä sote-liiketoimintaan - Miten älykkäät verkkoratkaisut vauhdittavat toiminnanmuutosta?

Kalle Alppi, CIO, Mehiläinen

Ketteryyttä sote-liiketoimintaan - Miten älykkäät verkkoratkaisut vauhdittavat toiminnanmuutosta?

Kalle Alppi

Kalle Alppi,
CIO, Mehiläinen

14:30 - 15:00

Networking & demo stands

Networking & demo stands


15:00 - 15:30

Asiakkuudet haltuun tekoälyllä – Miten MTV optimoi mainontaa eri kohderyhmille?

Sini Hevonoja MTV

Asiakkuudet haltuun tekoälyllä – Miten MTV optimoi mainontaa eri kohderyhmille?

Sini Hevonoja
MTV

Tekoäly, innovaatiot ja ekosysteemi – Miten trendit on realisoitu aidoksi yhteistyöksi ja tuloksiksi terveydenhuollossa?

Mirka Tammi Project Director, CleverHealth Network

Tekoäly, innovaatiot ja ekosysteemi – Miten trendit on realisoitu aidoksi yhteistyöksi ja tuloksiksi terveydenhuollossa?

Mirka Tammi

Mirka Tammi
Project Director, CleverHealth Network

Tekoäly, innovaatiot ja ekosysteemi – Miten trendit on realisoitu aidoksi yhteistyöksi ja tuloksiksi terveydenhuollossa?

Miikka Korja, Chief Innovation Officer, Hospital District of Helsinki and Uusimaa

Tekoäly, innovaatiot ja ekosysteemi – Miten trendit on realisoitu aidoksi yhteistyöksi ja tuloksiksi terveydenhuollossa?

Miikka Korja

Miikka Korja,
Chief Innovation Officer, Hospital District of Helsinki and Uusimaa

Your DataOps Advantage for Digital Transformation: Using Data to drive insight with ML/AL/IoT

Paul Lewis, Global Vice President and CTO, Hitachi Vantara

Your DataOps Advantage for Digital Transformation: Using Data to drive insight with ML/AL/IoT

Paul Lewis

Paul Lewis,
Global Vice President and CTO, Hitachi Vantara